Egzamin na Odznaki Jeździeckie 3.03.2023!

W dniu 3 marca w naszym Ośrodku odbędą się egzaminy na Odznaki.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w razie jakichkolwiek pytań:
Katarzyna Społowicz- tel. 664763054

Uwaga zmiany !

Polski Związek Jeździecki zmienił zasady przyjmowania zgłoszeń na odznaki jeździeckie. Aktualnie aby zapisać się na egzamin, należy na stronie PZJ dokonać rejestracji w systemie ARTEMOR. Następnie trzeba znaleźć egzamin i zgłosić się. Po dokonaniu wszystkich formalności na stronie PZJ, należy na maila: office@spolowicz-jaroszowka.pl wysłać następujące dane : imię i nazwisko, numer telefonu, informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu, czy na koniu wypożyczonym.

Poniżej potrzebne informacje:

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO :

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu wypożyczonym opłata wynosi 300 zł. W cenę wliczony jest koszt wynajęcia konia.

ODZNAKI BRĄZOWA I SREBRNA :

Koszt egzaminu na Odznakę Brązową to 200 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu wypożyczonym opłata wynosi 320 zł.
koszt Egzaminu na Odznakę Srebrną to 220zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu wypożyczonym opłata wynosi 350 zł.

Wszystkie płatności za powyższe egzaminy należy dokonać gotówką w dniu egzaminu !

Uwaga ważne zmiany!

Z dniem 01.01.2022 wszedł w życie nowy regulamin odznak jeździeckich PZJ. Zatwierdzono kilka istotnych zmian. Najważniejsze to dodanie do dotychczasowego, trzystopniowego systemu czwartej, obowiązkowej odznaki Jeżdżę Konno. Posiadanie w/w odznaki jest konieczne, aby przystąpić do kolejnej – brązowej. Kolejną ważną zmianą jest możliwość poprawy jednej, niezaliczonej części egzaminu bez konieczności zdawania całości. Regulamin dostępny jest na stronie PZJ pod linkiem https://pzj.pl/…/12/system-odznak-17-12-2021-clean-1.pdf

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki  „Zasady jazdy konnej” – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są :

  1. „Akademia Jeździecka” – Wacław Pruchniewicz  wyd. Akademia Jeździecka
  2. „Nos do przodu” – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. „Poradnik młodego jeźdźca” – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka