Wymiana podłoża w hali

W przeciągu kilku dni na początku stycznia udało nam się oczyścić halę z zalegającej tam od lat słomy i siana oraz wywieźć stare, przegniłe podłoże. Kolejne kilka dni, pomimo siarczystego mrozu, zajęło nam nawiezienie nowego podłoża i wyrównanie go.

At the beginning of January we managed to clean the training hall from all the debris and change the ground layer. Despite crackling cold, laying down and evening the new ground layer was completed in a short time. We are still refurbrishing the railings.

Thanks to the help of Mirosław Stąpor, Robert Nachotko, Paweł Śniegucki and Grzegorz Wieczerzak we managed to organize the first winter training camp.


W tej chwili staramy się doprowadzić do porządku bandy.

Dzięki pomocy Panów: Mirosława Stąpora, Roberta Nachotko, Pawła Śnieguckiego i Grzegorza Wieczerzaka udało się przeprowadzić pierwsze zgrupowanie i tym samym rozpocząć działalność ośrodka.