HUBERTUS W JAROSZÓWCE SOBOTA 13.11.2010

Zapraszamy na tradycyjny bieg  Św. Huberta w sobotę 13. listopada.
Program dnia:

  • godz.11.00 Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody
  • godz. 14.00 Pogoń za Lisem
  • godz. 15.30 Ognisko

Propozycje Towarzyskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody:

1. Organizator: Trening Koni Artur Społowicz, ul. Nowy Świat 36/15 50-135 Wrocław
2. Termin zawodów: sobota, 13.11.2010 r.
3. Miejsce: Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce, plac piaszczysty o wymiarach 50x 70m lub hala o wymiarach 20x70m (w zależności od warunków atmosferycznych)
4. Zgłoszenia: office@spolowicz-jaroszowka.pl
5. Rozpoczęcie zawodów: godz. 11.00
6. Ostateczny termin zgłoszeń: 12.11.2010 r.
7. Komisja Sędziowska: Artur Społowicz
8. Budowniczy Parkuru: Artur Społowicz
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
2. Nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ.
3. Obowiązują badania sportowo-lekarskie.
4. Osoby niepełnoletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć
miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu.
7. Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów dodatkowa opłata 30,00 zł.
8. Dopuszczalne są trzy przejazdy jednego zawodnika na tym samym koniu.
9. Opłaty:
Wpisowe od konkursu:
– Konkurs klasa L0 – 35,00 zł
– Konkurs klasa LL – 35,00 zł
– Konkurs klasa L – 35,00 zł
Opłaty należy wnieść  najpóźniej na godzinę przed startem.
Boksy w cenie 40,00 za 1 dzień.
10. Program zawodów:
Konkurs nr 1, L0 kuce i duże konie, wysokość przeszkód do 50 cm, dokładności bez rozgrywki,
art. 238 pkt. 1.1 z trafieniem w normę czasu
Konkurs nr 2, LL dokładności bez rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1 z trafieniem w normę czasu
Konkurs nr 3, L dokładności bez rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1 z trafieniem w normę czasu
11. Nagrody – organizator przewiduje:
– flot`s dla 25% startujących w konkursie