Masaż i Zastosowanie Termowizji u Koni – Warsztaty

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju organizuje dwudniowe warsztaty

Masaż i Zastosowanie Termowizji u Koni w dniach 20-21 listopada 2010

Warsztaty są skierowane do wszystkich , miłośników , właścicieli, użytkowników koni, którzy pragną poznać i nauczyć się manualnej opieki nad koniem poprzez technikę masażu. Warsztaty pozwalają na rozpoczęcie nauki masażu i dają podstawy do dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat.

Szczegółowy plan do pobranie:  PLAN WARSZTATÓW JAROSZÓWKA